Tuyển tập Đào Duy Tùng

Tuyển tập Đào Duy Tùng
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •          Hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Đào Duy Tùng đã có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp của Đảng và nhân dân ta. Đồng chí là nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng, người chiến sĩ cộng sản xuất sắc, trung thành, tận tuỵ, suốt đời kiên trì chiến đấu vì lý tưởng cách mạng, vì độc lập tự do và hạnh phúc của nhân dân.

            Đồng chí Đào Duy Tùng trưởng thành từ phong trào cách mạng của quần chúng ở cơ sở, lần lượt qua các cương vị lãnh đạo từ huyện, tỉnh, đến cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng, là Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí thư, trước sau đồng chí vẫn giữ trọn phẩm chất của người cộng sản cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Ở đồng chí, niềm tin yêu lý tưởng cách mạng có cái gốc đạo đức vững chắc và có một tầm trí tuệ cao, suốt đời phấn đấu không mệt mỏi cho thắng lợi của lý tưởng đó.

           Trong những bước ngoặt của cách mạng, đặc biệt là trước những khó khăn, thử thách lớn của đất nước khi bước vào thời kỳ đổi mới, đồng chí đã cùng tập thể các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học đi sâu nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, dành nhiều thời gian xuống cơ sở, tiếp xúc với nhân dân, lắng nghe, trân trọng mọi ý kiến đóng góp để chắt lọc cái đúng, cái hay, góp sức vào việc xây dựng và phát triển đường lối, chính sách của Đảng, đặc biệt đóng góp vào việc hình thành lý luận đường lối đổi mới của Đảng. Đồng chí đã để lại nhiều tác phẩm, nhiều bài nói, bài viết có giá trị, tổng kết sâu sắc nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, đặc biệt là trên lĩnh vực công tác tư tưởng. Với những cống hiến lớn lao và phẩm chất cao quý, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương khác.

           Nhằm giúp bạn đọc có tài liệu tìm hiểu, nghiên cứu các tác phẩm tiêu biểu của đồng chí Đào Duy Tùng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực lý luận, chính trị, tư tưởng, năm 2001, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) tổ chức sưu tầm, tuyển chọn những bài nói và bài viết tiêu biểu của đồng chí Đào Duy Tùng để xuất bản thành bộ Tuyển tập Đào Duy Tùng gồm 3 tập. Bộ sách đã được đông đảo bạn đọc, đặc biệt là giới nghiên cứu lý luận trân trọng đón đọc. Năm nay, trước sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại của cả nước chuẩn bị đón chào Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tên của đồng chí Đào Duy Tùng sẽ được đặt cho một đường phố của Thủ đô ngàn năm văn hiến, nhân dịp này Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tái bản có sửa chữa bộ sách trên. Ở lần tái bản này, bộ sách được chia thành 2 tập:

          Tập I gồm 3 phần:

          Phần một: Bản chất cách mạng và khoa học của Đảng ta.

          Phần hai: Quá trình hình thành con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

          Phần ba: Một số vấn đề về công tác tư tưởng.

          Tập II gồm 4 phần:

          Phần một: Các bài viết trước thời kỳ đổi mới.

          Phần hai: Các bài viết từ năm 1986 đến năm 1989.

          Phần ba: Các bài nói và bài viết từ năm 1990 đến năm 1996.

          Phần bốn: Phụ lục

          Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc./.

  MAI LAN


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng quốc hội, Tỉnh ủy Bắc Ninh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Quốc Phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Quảng Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Trọng Trung
  Giá tiền: 385.000 đ
  Tác giả: Trần Đức Lương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Long An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đỗ Mười
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương -Bộ Ngoại giao - Tỉnh ủy Nghệ An
  Giá tiền: Liên hệ