Văn kiện Quốc hội Toàn tập, tập 4 (1971-1976)

Văn kiện Quốc hội Toàn tập, tập 4 (1971-1976)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •         Tập 4 bao gồm các văn kiện của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và một số báo cáo quan trọng của Chính phủ trình tại các kỳ họp Quốc hội các khoá IV (1971-1975) và khoá V (1975-1976).

          Quốc hội khoá IV hoạt động trong bối cảnh miền Bắc vừa tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa kiên cường đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ, làm nên chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” lẫy lừng, đồng thời tăng cường chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Tại chiến trường miền Nam, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu, từng bước đánh bại chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” của Mỹ. Năm 1973, Hoa Kỳ buộc phải ký kết Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam, trên cơ sở Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua phương hướng, nhiệm vụ và những chỉ tiêu chủ yếu của các kế hoạch khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, phê chuẩn các dự án và quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm.

          Quốc hội khoá V hoạt động trong thời gian không đầy hai năm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trọng trách của mình giữa lúc quân và dân cả nước đang thừa thắng xốc tới, đẩy mạnh cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Quốc hội đã quyết định phê chuẩn kế hoạch nhà nước năm 1976, phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1974 và dự toán ngân sách nhà nước năm 1976. Đặc biệt, Quốc hội đã phê chuẩn kết quả Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc về mặt nhà nước, chuẩn bị cho cuộc Tổng tuyển cử bầu đại biểu Quốc hội khoá VI.

           Những văn kiện trong tập 4 phản ánh những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước ta trong điều kiện thời chiến phục vụ yêu cầu của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và những năm đầu đất nước được hoàn toàn thống nhất. Cuối tập sách cung cấp bản chú thích, chỉ dẫn tên người và phần phụ lục bao gồm một số tài liệu và danh mục các nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về công tác thi đua, khen thưởng, về công tác tư pháp.

          Với 1.382 trang, cung cấp một khối lượng lớn các văn kiện quan trọng, cuốn sách là một tài liệu có giá trị lịch sử vô cùng to lớn./.

  GIAO LINH


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ