Xã hội học kinh tế

Xã hội học kinh tế
Tác giả: TS. Lê Thị Mai
Số trang: 200 trang
Giá tiền: 35.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách có tính chất như một cuốn giáo trình để phục vụ cho việc giảng dạy của các giảng viên cũng như việc học tập, nghiên cứu của sinh viên. Nội dung cuốn sách trình bày một cách rõ ràng, hệ thống và tương đối gọn nhẹ về các cách tiếp cận và lý thuyết nghiên cứu xã hội kinh tế nói chung; nhấn mạnh đến cách tiếp cận thể chế trong xã hội học kinh tế. Đồng thời, sách đi sâu giới thiệu, phân tích những lý thuyết về xã hội học kinh tế thị trường. Qua đó, tác giả cuốn sách - TS. Lê Thị Mai đã trình bày những khái niệm và các mối quan hệ cơ bản trong xã hội học kinh tế thị trường như: hành vi hợp lý và hệ thống thị trường, doanh nghiệp và hành vi ứng xử của doanh nghiệp, trao đổi và thể chế thị trường... Đây là một mảng đề tài đang được đông đảo bạn đọc quan tâm trước thực tiễn phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của đất nước ta hiện nay. Vì thế, cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích đối với bạn đọc, nhất là những sinh viên và những người quan tâm nghiên cứu về xã hội học kinh tế.

  Sách gồm 2 phần. Phần thứ nhất: Nhập môn xã hội học kinh tế, trình bày đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu xã hội học kinh tế, sự ra đời của xã hội học kinh tế, tiếp cận thể chế trong xã hội học kinh tế. Phần thứ hai: Xã hội học kinh tế thị trường, trình bày thể chế và sự phối hợp hành vi, hành vi kinh tế và thể chế xã hội. Đây là sách chuyên khảo, gồm 200 trang, giá 35.000đ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ