Tác giả: Nguyễn Anh Đức
Giá tiền: 55.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Thọ Ánh (Chủ biên)
Giá tiền: 78.000 đ
Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
Giá tiền: 159.000 đ
Tác giả: Dylan Taylor; Người dịch: Nguyễn Vương Tuấn, Đào Thị Hồng Hạnh, Trương Hoàng Anh Thư; Hiệu đính: Đinh Trọng Minh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Phạm Hoài Huấn (Chủ biên), ThS. Lê Nhật Bảo
Giá tiền: 120.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 12.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 21.000 đ
Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên); PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 157.000 đ
Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên); PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 166.000 đ
Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên); PGS.TS. Đặng Khắc Ánh - TS. Vũ Thanh Xuân (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 154.000 đ
Tác giả: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai
Giá tiền: Liên hệ
« 2 3 4 5 6 »