Loading...

Giáo trình xây dựng Đảng về tổ chức

Giáo trình xây dựng Đảng về tổ chức
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • giao trinh xay dung dang128Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phương (Chủ biên)

  Số trang: 244 trang

  Giá tiền: 45.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 7-2017

  Xây dựng Đảng về tổ chức là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ sống còn trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng, có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đồng thời là một nội dung quan trọng trong chương trình giảng dạy của các cơ sở đào tạo về lý luận chính trị. Cuốn sách Giáo trình xây dựng Đảng về tổ chức là một tài liệu tham khảo hữu ích trong việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập môn học xây dựng Đảng về tổ chức trong tình hình mới.

  Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

  Chương I: Xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam;

  Chương II: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên;

  Chương III: Xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng;

  Chương IV: Nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ