Loading...

Tự chỉ trích

Tự chỉ trích
Tác giả: Nguyễn Văn Cừ
Số trang: 48 trang
Giá tiền: 16.000 đ
Xuất bản: Tháng 7-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tự chỉ trích - một tác phẩm lý luận mẫu mực về tinh thần phê bình và tự phê bình. Đã gần 80 năm trôi qua nhưng tư tưởng chủ đạo trong Tự chỉ trích của Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ vẫn còn nguyên giá trị.

  Trong tác phẩm tác giả nêu rõ phải nhận biết thế nào là tự chỉ trích Bônsơvích. Đồng thời, tác giả cũng nêu rõ "Công khai, mạnh dạn, thành thực vạch những nhầm lỗi của mình và tìm phương châm sửa đổi, chống những xu hướng hoạt đầu thỏa hiệp, như thế không phải làm yếu Đảng, mà là làm cho Đảng được thống nhất mạnh mẽ...".

  Để thiết thực phục vụ cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên có lài liệu nghiên cứu, học tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Tự chỉ trích.

  Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Bành Quốc Tuấn (Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: 160.000 đ
  Tác giả: TS. Viên Thế Giang - TS. Bùi Hữu Toàn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ biên)
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ