Loading...

Giải quyết hòa bình, tranh chấp biên giới, lãnh thổ - Lý luận và thực tiễn

Giải quyết hòa bình, tranh chấp biên giới, lãnh thổ - Lý luận và thực tiễn
Tác giả: Bộ Ngoại giao - Học viện Ngoại giao
Số trang: 310 trang
Giá tiền: 78.000 đ
Xuất bản: Tháng 9-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách mang đến cho bạn đọc cái nhìn đầy đủ, tổng quan hơn về các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp trên thế giới, đặc biệt là các tranh chấp trên biển. Đây là công trình những nghiên cứu chuyên sâu, tổng quan về các nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp; hệ thống các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp; cơ chế giải quyết tranh chấp; đồng thời có lồng ghép thực tiễn quốc tế về sử dụng các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp thông qua một số vụ việc tranh chấp nổi tiếng trong lịch sử. Ngoài ra cuốn sách cũng đề cập khả năng áp dụng các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ