Loading...

Trí thức và công tác trí thức của Đảng trong thời kỳ đổi mới

Trí thức và công tác trí thức của Đảng trong thời kỳ đổi mới
Tác giả: TS. Nguyễn Thắng Lợi
Số trang: 252 trang
Giá tiền: 54.000 đ
Xuất bản: Tháng 10-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp một số khái niệm chung về tri thức Việt Nam và công tác trí thức của Đảng trong thời kỳ mới; cũng như những quan điểm, chủ trương của Đảng về trí thức và công tác trí thức; việc triển khai, phát triển công tác trí thức trong những năm đầu đổi mới (1986-1996) cũng như trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1996-2015). Nội dung sách nêu bật những thành tựu, hạn chế và rút ra một số kinh nghiệm trong việc xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

  Nội dung cuốn sách gồm bốn chương:

  Chương I: Trí thức Việt Nam và công tác trí thức của Đảng trong thời kỳ đổi mới;

  Chương II: Đội ngũ trí thức Việt Nam và công tác trí thức của Đảng trong thời kỳ đầu đổi mới (1986-1996);

  Chương III: Đội ngũ trí thức Việt Nam và công tác trí thức của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1996-2015);

  Chương IV: Thành tựu – hạn chế và một số kinh nghiệm trong xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ