Loading...

Bàn về phương pháp giảng dạy bậc đại học

Bàn về phương pháp giảng dạy bậc đại học
Tác giả: Học viện Chính sách và Phát triển
Số trang: 120 trang
Giá tiền: 20.000 đ
Xuất bản: Tháng 2011
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Phương pháp giảng dạy có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong các trường học. Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo vấn đề trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Học viện Chính sách và Phát triển tái bản cuốn sách Bàn về phương pháp giảng dạy bậc đại học.

  Cuốn sách được chia làm hai phần:
  Phần thứ nhất: Nhận biết về phương pháp giảng dạy đại học
  Phần thứ hai: Một số vấn đề chủ yếu cần chú ý đối với giảng viên khi bàn về phương pháp giảng dạy đại học
  Nội dung cuốn sách đề cập đến các vấn đề cơ bản của phương pháp giảng dạy bậc đại học như yêu cầu đối với giảng dạy đại học, quan niệm về phương pháp giảng dạy đại học, yêu cầu đối với giảng viên và sinh viên trong quá trình giảng dạy, các nguyên tắc cơ bản của giảng dạy bậc đại học; cách thức truyền đạt tiêu biểu; những điểm then chốt cần nắm vững để bài giảng đạt được hiệu quả cao;…

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ biên)
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ