Loading...

Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Bá Dương, TS. Nguyễn Văn Quang (Đồng chủ biên)
Số trang: 228 trang
Giá tiền: 40.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Với 4 chương, nội dung cuốn sách được chia thành hai phần:

  - Phần thứ nhất: Bối cảnh lịch sử, nội dung và thực trạng tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

  - Phần thứ hai: Một số vấn đề cần bổ sung, phát triển và giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

  Cuốn sách là công trình khoa học có giá trị lý luận - thực tiễn, góp phần cung cấp thêm thông tin, tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và bổ sung tài liệu phục vụ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về những vấn đề có liên quan.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ