Loading...

Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Bá Dương, TS. Nguyễn Văn Quang (Đồng chủ biên)
Số trang: 228 trang
Giá tiền: 40.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Với 4 chương, nội dung cuốn sách được chia thành hai phần:

  - Phần thứ nhất: Bối cảnh lịch sử, nội dung và thực trạng tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

  - Phần thứ hai: Một số vấn đề cần bổ sung, phát triển và giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

  Cuốn sách là công trình khoa học có giá trị lý luận - thực tiễn, góp phần cung cấp thêm thông tin, tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và bổ sung tài liệu phục vụ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về những vấn đề có liên quan.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông (Chủ biên)
  Giá tiền: 47.000 đ
  Tác giả: Võ Anh Tuấn
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trịnh Minh Thế, Trần Xuân Cần, Bùi Văn Mạnh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: ThS. Trần Thị Thúy Nga - TS. Nguyễn Thị Hồng Phương - ThS. Phạm Thanh Thủy (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 70.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani
  Giá tiền: 195.000 đ
  Tác giả: Howard Jones
  Giá tiền: 257.000 đ
  Tác giả: Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đặng Đình Quý (Chủ biên)
  Giá tiền: 199.000 đ