Loading...

Giáo trình kế toán tài chính phần 1

Giáo trình kế toán tài chính phần 1
Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
Số trang: 252 trang
Giá tiền: 123.000 đ
Xuất bản: Tháng Tháng 7-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 5 chương:

  Chương I: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ

  Chương II: Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư

  Chương III: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  Chương IV: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  Chương V: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

  Cùng với việc trình bày các vấn đề kế toán trong quy trình sản xuất kinh doanh thực tế của các doanh nghiệp, cuối mỗi chương tác giả đều đưa ra các câu hỏi ôn tập, bài tập vận dụng giúp người học, người đọc nắm vững các vấn đề kế toán, dễ dàng áp dụng trong thực tiễn. Cuốn sách chính là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn sinh viên chuyên ngành kế toán nói riêng và bạn đọc quan tâm đến vấn đề này nói chung.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh (Chủ biên)
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ