Loading...

Giáo trình hệ thống chính trị Việt Nam (Dành cho chương trình đại học chính trị)

Giáo trình hệ thống chính trị Việt Nam (Dành cho chương trình đại học chính trị)
Tác giả: TS. Vũ Thị Như Hoa
Số trang: 231 trang
Giá tiền: 43.000 đ
Xuất bản: Tháng 2-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Giáo trình hệ thống chính trị Việt Nam (Dành cho chương trình đại học chính trị) tập trung nghiên cứu về hệ thống chính trị nói chung và hệ thống chính trị Việt Nam nói riêng, góp phần làm rõ nội hàm cũng như vai trò của từng thành tố, từ đó đưa ra định hướng đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam phù hợp với sự vận động và phát triển của đất nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh (Chủ biên)
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ