Loading...

Hướng dẫn lập kế hoạch kiểm toán chiến lược

Hướng dẫn lập kế hoạch kiểm toán chiến lược
Tác giả: Kiểm toán nhà nước, Dự án EU - PFMO
Số trang: 86 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 8/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là một trong các sản phẩm đầu ra của Dự án tăng cường năng lực cho Kiểm toán nhà nước Việt Nam, nhằm hỗ trợ Kiểm toán nhà nước trong việc xây dựng các quy trình, phương pháp tiếp cận khi thực hiện công tác lập kế hoạch kiểm toán chiến lược. Cuốn sách bao gồm các nội dung: hướng dẫn phương pháp lập kế hoạch kiểm toán chiến lược dựa trên rủi ro; cung cấp các chuẩn mực kiểm toán quốc tế của cơ quan Kiểm toán tối cao (ISSAI) và các ví dụ từ Văn phòng Kiểm toán nhà nước Vương quốc Anh (UKNAO); cập nhật các kiến thức trong cuốn Hướng dẫn lập kế hoạch kiểm toán chiến lược của Cơ quan sáng kiến phát triển của INTOSAI (IDI). 

  Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm - ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Minh Phượng - TS. Thái Thị Kim Oanh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 83.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đình Thiên (Chủ biên)
  Giá tiền: 159.000 đ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Kenneth S. Rogoff (Tuấn Trung dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: NGƯT. AHLĐ. Lê Công Cơ - PGS.TS. Đoàn Thu Hà - ThS. Lê Thanh Tùng
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Chí Hiếu - TS. Nguyễn Thanh Tú (Chủ biên)
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Kiên - TS. Phan Hồng Mai (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 108.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: Houbing Song, Ravi S. Srinivasan, Tamim I. Sookoor, Sabina Jeschke
  Giá tiền: 533.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh - TS. Đinh Thế Hùng - TS. Đoàn Thanh Nga - TS. Nguyễn Thanh Hiếu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ