Loading...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • nang cao chat luong12Tác giả: Hà Thị Khiết (Chủ biên)

  Số trang: 340 trang

  Xuất bản: Tháng 12-2015

  Cuốn sách trình bày một số vấn đề lý luận, thực tiễn về dân vận, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới, đồng thời đi sâu phân tích thực trạng và nguyên nhân, kinh nghiệm của việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong những năm đổi mới. Trên cơ sở đó, đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới.

  Cuốn sách được chia thành 3 chương:

  Chương I: Cơ sở lý luận, thực tiễn về dân vận, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới;

  Chương II: Chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong những năm thực hiện đường lối đổi mới - Thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm;

  Chương III: Quan điểm, phương hướng và giả pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Lương Thanh Cường (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 233.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ