Loading...

Phong cách làm việc Hồ Chí Minh: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Phong cách làm việc Hồ Chí Minh: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Tác giả: ThS. Phùng Thanh - ThS. Bùi Văn Mạnh (đồng chủ biên)
Số trang: 120 trang
Giá tiền: 42.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Với kết cấu gồm 2 chương, nội dung cuốn sách trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về phong cách làm việc Hồ Chí Minh; phân tích giá trị lý luận và thực tiễn của phong cách làm việc Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đưa ra một số yêu cầu trong học tập và làm theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

  Cuốn sách giúp bạn đọc có cơ sở nghiên cứu sâu hơn về nội dung và giá trị của phong cách Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Đồng thời, cuốn sách có ý nghĩa thiết thực, góp phần vào việc phát huy giá trị của phong cách Hồ Chí Minh và nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương - Tạp chí Cộng sản
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: X.Y.Z.
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Việt Hùng - Vũ Thị Thanh Tình - Nguyễn Thị Thu Hà (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang – ThS. Trần Thị Hợi (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Đào Đình Tuấn
  Giá tiền: 55.000 đ