Loading...

Phòng, chống "diễn biến hòa bình" trong lĩnh vực văn học nghệ thuật

Phòng, chống
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • phong chong143Tác giả: Cục Tuyên huấn - Tạp chí Văn nghệ quân đội

  Số trang: 432 trang

  Giá tiền: 92.000đ

  Xuất bản: Tháng 12-2015

  Cuốn sách gồm những bài viết - những luận cứ của các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, phê bình văn học, phần lớn đã và đang phục vụ trong lực lượng quân đội và công an. Các bài viết tập trung vào vấn đề phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình" trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật với bốn chủ đề: đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch và những hiện tượng tiêu cực trong văn học, nghệ thuật hiện nay; khẳng định thành tựu của văn học cách mạng, tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới theo đường lối của Đảng; xây dựng, phát triển văn học, nghệ thuật của lực lượng vũ trang và đội ngũ văn nghệ sĩ quân đội; văn nghệ sĩ và tình yêu Tổ quốc.

  Cuốn sách là tài liệu góp phần vào cuộc đấu tranh cũng phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình" trong lĩnh vực nghệ thuật.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Lương Thanh Cường (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 233.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ