Loading...

Phòng ngừa các tội xâm phạm an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay

Phòng ngừa các tội xâm phạm an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
Số trang: 192 trang
Giá tiền: 60.000 đ
Xuất bản: Tháng 5-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 03 chương, tập trung phân tích các nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội xâm phạm an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay; qua đó, dự báo tình hình tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia ở Việt Nam trong thời gian tới và đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường phòng ngừa tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia ở Việt Nam, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước ngày càng vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông (Chủ biên)
  Giá tiền: 47.000 đ
  Tác giả: Võ Anh Tuấn
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trịnh Minh Thế, Trần Xuân Cần, Bùi Văn Mạnh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 53.000 đ