Loading...

Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác phòng, chống in lậu

Ngày đăng: 04/11/2013 - 09:11

Mô hình tổ chức và hoạt động của các nhà xuất bản - thực trạng và giải pháp

Ngày đăng: 30/10/2013 - 16:10

Tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò của công tác xuất bản sách lý luận, chính trị trong tình hình hiện nay

Ngày đăng: 18/10/2013 - 15:10

Xuất bản sách lý luận chính trị - định hướng và giải pháp

Ngày đăng: 18/10/2013 - 10:10

7 nghề dành cho người thích đọc

Ngày đăng: 16/10/2013 - 10:10

Cấp chứng chỉ hành nghề biên tập viên không phải để cho có

Ngày đăng: 26/09/2013 - 15:09

Xử lý nghiêm sai phạm nội dung sách tham khảo

Ngày đăng: 26/09/2013 - 14:09

Luật xuất bản 2012 phát huy hiệu lực

Ngày đăng: 20/09/2013 - 09:09

Hội nghị Giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2012

Ngày đăng: 24/12/2012 - 22:12

Luật xuất bản sửa đổi và những vấn đề mới được quan tâm

Ngày đăng: 12/12/2012 - 14:12
« 24 25 26 27 28 »