Loading...

Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh

Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh
Tác giả: Đại tá Trần Trọng Trung
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tác giả cuốn sách là người công tác nhiều năm ở cơ quan Tổng hành dinh từ ngày thành lập năm 1945, là nhà nghiên cứu lịch sử quân sự và lịch sử chiến tranh cách mạng có uy tín lớn, dành nhiều năm để nghiên cứu về cuộc đời cầm quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cuốn sách Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh là kết quả của quá trình nghiên cứu đó.
  Là người trong cuộc - một nhân chứng lịch sử - bằng những tư liệu lịch sử chân thực cả về phía ta và phía địch, từ thực tế xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của quân độ ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tác giả đã trình bày quá trình Đại tướng - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, đã chỉ huy toàn quân đánh thắng quân đội xâm lược nhà nghề của đế quốc Pháp, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
  Cuốn sách nhấn mạnh đến vai trò, trọng trách cầm quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp dưới sự lãnh đạo của Đảng, được Bác Hồ trao cho cẩm nang làm tướng, ông đã quán triệt chiến tranh nhân dân toàn diện và trường kỳ, đứng vững trên nền tảng chính trị của khối đại đoàn kết toàn dân để dẫn dắt toàn quân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong suốt 30 năm chiến tranh giải phóng.
  Đức độ và tài năng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đem lại cho ông niềm tin yêu trọn vẹn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, lòng mến mộ của bạn bè quốc tế và cả sự khâm phục của những người hôm qua còn là đối thủ của ông.
  Với những trang sách này, chúng ta mới cảm nhận được những nét phác thảo chặng đường cầm quân của Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong suốt cuộc trường chinh đánh thắng hai đế quốc lớn.
  Sách gồm 912 trang, giá 170.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Diệu Ân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Văn phòng Quốc hội - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Minh Trưởng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Ngọc Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Văn Thuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đình Phong (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ