Loading...

Hỏi đáp về tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta

 Hỏi đáp về tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta
Tác giả: Học Viện Ngoại Giao
Số trang: 434 trang
Giá tiền: 60.000 đ
Xuất bản: Tháng 1-2012
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 181 câu hỏi - đáp, chia làm hai phần. Phần thứ nhất đi sâu phân tích tình hình thế giới hiện nay, nhất là những vấn đề phức tạp, nổi cộm về chính trị, kinh tế, xã hội và chính sách đối ngoại… của các nước trên thế giới thuộc châu Á, châu Âu, châu Mỹ, Tây Á - châu Phi. Phần thứ hai tập trung trình bày sự đổi mới của Đảng và Nhà nước ta trên mặt trận đối ngoại, làm rõ chính sách và quan hệ đối ngoại của nước ta đối với các nước và tổ chức quốc tế nhằm giữ vững môi trường hòa bình và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

   Nhiều câu hỏi như: Đảng ta đã nhận định: “thế kỷ XX là thế kỷ ghi đậm trong lịch sử loài người những dấu ấn cực kỳ sâu sắc”. Những dấu ấn của thế kỷ XX thể hiện trên những điểm nào?; Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, cục diện thế giới đã có những chuyển biến sâu sắc. Cụ thể trên những vấn đề gì?; Vì sao trong vài thập niên tới, ít có khả năng xảy ra chiến tranh thế giới, nhưng chiến tranh cụ bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố còn xảy ra ở nhiều nới với tính chất phức tạp ngày một gia tăng?... Tiềm năng của người Việt Nam ở nước ngoài đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước?; Phương hướng khai thác và sử dụng tiềm năng, đặc biệt là về chất xám của người Việt Nam định cư ở nước ngoài?; Những hoạt động chống đối đất nước của một số tổ chức và cá nhân người Việt cực đoan và thái độ của Chính phủ ta về vấn đề này?... đã cung cấp cho bạn đọc nhiều tư liệu được chắt lọc và mang tính khái quát cao về những thông tin khi nghiên cứu và theo dõi tình hình thế giới, quán triệt và nắm vững đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Đây sẽ là tài liệu nghiên cứu, tham khảo bổ ích cho bạn đọc.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông (Chủ biên)
  Giá tiền: 47.000 đ
  Tác giả: Võ Anh Tuấn
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trịnh Minh Thế, Trần Xuân Cần, Bùi Văn Mạnh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: ThS. Trần Thị Thúy Nga - TS. Nguyễn Thị Hồng Phương - ThS. Phạm Thanh Thủy (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 70.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani
  Giá tiền: 195.000 đ
  Tác giả: Howard Jones
  Giá tiền: 257.000 đ