Loading...

Tài liệu bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở (tái bản)

 Tài liệu bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở (tái bản)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •  

  Tác giả: Ban Tuyên galtiáo Trung ương

  Tài liệu bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở được Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia được sử dụng trong nhiều năm qua đã đáp ứng được nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, bao gồm nâng cao năng lực lãnh đạo, trình độ nghiệp của bí thư và cấp ủy viên cơ sở. Trong lần tái bản này, cuốn sách được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức bổ sung, sửa chữa để đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở theo tinh thần các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

  Nội dung cuốn sách gồm sáu bài giảng và phần phụ lục, tập trung trình bày những vấn đề cơ bản nhất của công tác xây dựng Đảng, những chủ trương, đường lối của Đảng ta về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hướng dẫn thực hiện một số nguyên tắc, nghiệp vụ công tác cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.

  Cuốn sách gồm 204 trang, giá 16.000đ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao
  Giá tiền: 124.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: 30.000 đ