Loading...

10 dấu ấn tiêu biểu của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật năm 2019

Ngày đăng: 11/02/2020 - 16:02

1. Công tác biên tập, xuất bản sách lý luận, chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật

Trưng bày một số cuốn sách tiêu biểu của Nhà xuất bản tại Lễ công bố sách xuất bản lần thứ nhất năm 2019

Xuất bản và phát hành nhiều đầu sách, tài liệu quan trọng phục vụ việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XII, nghị quyết các Hội nghị Trung ương của Đảng, sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nhiều bộ/cuốn sách quý có giá trị về lý luận và thực tiễn như: Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế; Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận dụng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay do nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chủ biên; 05 tập đầu của bộ Văn kiện Trung ương Cục miền Nam; bộ Niên giám khoa học năm 2018 (4 tập); v.v..

2. Xây dựng, trình Ban Bí thư hai Đề án có ý nghĩa quan trọng

Nhà xuất bản đã tập trung xây dựng, hoàn thiện nội dung Đề án Định hướng phát triển Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đến năm 2030, trình Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược, quan trọng về phát triển của Nhà xuất bản trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan có liên quan xây dựng Đề án Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới, nhằm tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo khắc phục những hạn chế tồn tại trong công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị và đề ra những định hướng chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới.

3. Hoạt động khoa học được đẩy mạnh nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác biên tập, xuất bản và đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các vấn đề về lĩnh vực xuất bản sách lý luận, chính trị

Hội thảo khoa học Xây dựng chiến lược sách quốc gia Việt Nam

Tích cực phối hợp với các bộ, ban, ngành ở Trung ương tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học: Tọa đàm góp ý dự thảo Quy định về thẩm quyền của tổ chức đảng trong việc đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng của đảng viên phục vụ cho việc trình Bộ Chính trị ban hành Quy định mới; Hội thảo khoa học Giá trị lý luận cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và sức sống của nó trong giai đoạn hiện nay phục vụ cho việc xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Hội thảo khoa học Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn (1969-2019); Hội thảo khoa học Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn; Hội thảo khoa học Chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0. Nhà xuất bản đã chủ trì, tổ chức thành công Hội thảo khoa học Xây dựng chiến lược sách quốc gia Việt Nam.

4. Xây dựng Thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn

Thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn (thuviencoso.vn) được xây dựng nhằm thực hiện Kết luận số 30-KL/TW, ngày 08/02/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn. Thư viện phục vụ bạn đọc khai thác, sử dụng hơn 400 đầu sách của Đề án được xuất bản và phát hành từ năm 2009 đến nay. Các cuốn sách được chia theo các chủ đề: Sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Sách về xây dựng Đảng, Nhà nước; Sách về kiến thức phổ thông; Sách về kỹ năng quản lý; Sách về phổ biến chính sách, pháp luật; Sách về phổ biến kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp; Sách trang bị cho vùng đồng bào dân tộc, xây dựng nông thôn mới... Ngoài việc tìm kiếm trên danh mục tài liệu điện tử, người dùng có thể tra cứu dựa trên các trường thông tin mô tả hoặc tra cứu toàn văn các tài liệu đã được số hóa; đọc tài liệu trên máy tính và điện thoại di động.

Hội nghị nghiệm thu Đề án xây dựng Thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn

5. Hệ thống xuất bản và phát hành sách điện tử của Nhà xuất bản được xác nhận hoạt động từ ngày 30/9/2019

Nhằm phục vụ nhu cầu đọc sách lý luận, chính trị, pháp luật của bạn đọc ở trong và ngoài nước, thời gian qua, Nhà xuất bản đã đầu tư trang thiết bị số hóa sách lý luận, chính trị; xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ lâu dài phục vụ việc xuất bản, phát hành sách điện tử; bước đầu hiện đại hóa công nghệ xuất bản và cho ra đời một số ấn phẩm điện tử là sách lý luận, chính trị. Trong năm 2018-2019, Nhà xuất bản triển khai đầu tư xây dựng hệ thống số hóa, xuất bản và phát hành sách điện tử trên mạng internet. Hệ thống xuất bản và phát hành sách điện tử của Nhà xuất bản đã được Cục Xuất bản, In và Phát hành xác nhận hoạt động từ ngày 30/9/2019.

Hội nghị trực tuyến báo cáo và góp ý về quy định xuất bản, phát hành sách điện tử (ngày 28-11-2019)

6. Dẫn đầu tại Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ hai

Với 04 giải thưởng (01 giải A, 01 giải B, 02 giải C) trong tổng số 27 giải, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là đơn vị dẫn đầu tại Giải thưởng Sách quốc gia năm 2019. Các sách được giải: Giải A: bộ sách Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển (gồm 02 tập tổng quan và 10 tập chuyên khảo sâu) do GS. Phan Huy Lê tổng chủ biên; Giải B: bộ sách Các dân tộc ở Việt Nam (4 tập) do PGS.TS. Vương Xuân Tình chủ biên; Giải C: cuốn sách Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam của PGS.TS. Vũ Trọng Lâm và cuốn sách Bình luận khoa học Hiến pháp (năm 2013) do GS.TS. Hoàng Thế Liên chủ biên.

7. Trao tặng sách cho Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào

Lễ trao tặng diễn ra ngày 16/01/2019, tại trụ sở Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào. 15 đầu sách mà Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng cho Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào là những sách lý luận, chính trị có giá trị của Việt Nam, đã được dịch sang tiếng Lào, mỗi đầu sách in 1.000 bản, phục vụ công tác nghiên cứu, tham khảo, góp phần không ngừng phát triển truyền thống quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

8. Tham dự Hội chợ sách quốc tế Frankfurt tại Cộng hòa Liên bang Đức

Các đại biểu tại gian hàng Hà Nội - Việt Nam (Hội chợ sách quốc tế Frankfurt 2019)

Từ ngày 15 đến 21/10/2019, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã mang tới Hội chợ sách Frankfurt 2019 gần 30 đầu sách tiêu biểu về chính trị - pháp luật, lịch sử - cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, biển đảo, văn hóa - xã hội và các vấn đề quốc tế; giới thiệu trên catalogue tóm tắt nội dung hơn 60 đầu sách tiêu biểu xuất bản trong thời gian gần đây. Đoàn cán bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật do đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản làm Trưởng đoàn đã tham gia buổi làm việc với Chủ tịch Hội chợ sách Frankfrut tại Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Ban Tổ chức Hội chợ sách quốc tế Frankfrut về thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực xuất bản, bản quyền tác giả, đào tạo chuyên gia về hoạt động xuất bản và công tác tổ chức hội chợ sách quốc tế, dịch các tác phẩm của Việt Nam và Đức; gặp gỡ, trao đổi, làm việc với 08 đơn vị xuất bản đến từ các quốc gia: Philíppin, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga.

9. Khởi công xây dựng Nhà bia lưu niệm Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Lễ khởi công xây dựng Nhà bia lưu niệm diễn ra vào ngày 19/9/2019 tại bản Quặng, thôn Làng Bình, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Đây là địa điểm Nhà xuất bản đóng trụ sở từ tháng 10/1950 đến tháng 4/1951, nhằm bảo đảm an toàn cho công tác in ấn tài liệu phục vụ cách mạng. Công trình có tổng diện tích 200 m2, với tổng kinh phí đầu tư dự kiến trên 1,3 tỷ đồng. Đây là công trình có ý nghĩa đối với Nhà xuất bản và Nhân dân trên địa bàn, có tầm quan trọng trong việc giáo dục truyền thống "uống nước, nhớ nguồn", truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Đại biểu khởi công xây dựng Nhà bia lưu niệm Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

10. Khai trương Nhà sách Sự thật tại địa chỉ số 8 Hồng Đức, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Nhà sách Sự thật (số 8 Hồng Đức, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) khai trương ngày 26/12/2019 với diện tích khuôn viên 1.595 m2, được Văn phòng Trung ương Đảng bàn giao cho Nhà xuất bản tại Quyết định số 3106-QĐ/TW, ngày 01/10/2018 nhằm tạo điều kiện cho Nhà xuất bản không ngừng phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Nhà sách Sự thật tại cơ sở mới cung cấp hơn 3.000 đầu sách đang phát hành của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, gồm nhiều thể loại như: sách kinh điển; sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách về các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sách văn kiện; sách về các chủ đề xây dựng Đảng, Nhà nước, kinh tế, văn hóa - xã hội, pháp luật, những vấn đề quốc tế, an ninh quốc phòng và đối ngoại... cùng một số đầu sách của các nhà xuất bản khác.

Các đại biểu cắt băng khai trương Nhà sách Sự thật

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả