Loading...

Con người mới trong quá trình định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Con người mới trong quá trình định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • con nguoi moi trong qtrinh.Tác giả: TS. Phạm Mậu Tuyển

  Số trang: 212 trang

  Giá tiền: 56.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 7-2016

  Sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đang đi vào chiều sâu. Nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra và đòi hỏi các nhà khoa học trên nhiều lĩnh vực khác nhau phải nghiên cứu và giải quyết, trong đó có vấn đề hình thành và xây dựng chiến lược về con người thực sự khoa học, phù hợp với thời đại và hoàn cảnh nước ta, nhằm phục vụ cho việc phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

  Nội dung cuốn sách Con người mới trong quá trình định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay đi sâu phân tích những nhân tố ảnh hưởng và thực trạng, những vấn đề đặt ra, từ đó đề ra phương hướng và một số giải pháp có tính định hướng nhằm thúc đẩy sự hình thành con người mới ở nước ta hiện nay.

  Sách gồm 3 chương:

  - Chương 1: Lý luận về con người và sự hình thành con người mới;

  - Chương 2: Con người mới ở nước ta hiện nay - Những nhân tố ảnh hưởng chính và thực trạng quá trình xây dựng;

  - Chương 3: Quan điểm, phương hướng và một số giải pháp có tính định hướng nhằm thúc đẩy sự hình thành con người mới ở nước ta hiện nay.

  Cuốn sách góp phần giúp độc giả và các nhà nghiên cứu có thêm nghiên cứu sâu hơn những vấn đề về con người và con người mới trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

  Lan Hương

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ