Loading...

Phát huy vai trò của giáo dục - đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay

Phát huy vai trò của giáo dục - đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • phat huy vai tro GD-DT voi pt nhan lucTác giả: TS. Lương Công Lý, TS. Nguyễn Thị Vân, TS. Nguyễn Thị Kim Phượng

  Số trang: 284 trang

  Giá tiền: 70.000 đồng

  Xuất bản: Quý II-2016

  Giáo dục và đào tạo là lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với mọi quốc gia, dân tộc. Ngày nay, trong xu thế phát triển xã hội tri thức, giáo dục - đào tạo luôn được xem là chính sách, biện pháp quan trọng hàng đầu để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

  Cuốn sách Phát huy vai trò của giáo dục - đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay đi sâu phân tích, đánh giá một cách cụ thể thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao và vai trò của giáo dục - đào tạo trong việc phát triển nguồn nhân lực này ở nước ta hiện nay; đồng thời cũng đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm phát huy vai trò của giáo dục - đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai. Nội dung cuốn sách nhấn mạnh: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó vai trò của giáo dục - đào tạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vấn đề cấp bách đặt ra đối với giáo dục - đào tạo ở nước ta là làm thế nào có được nguồn nhân lực chất lượng cao đủ sức đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới.

  Sách gồm ba chương:

  - Chương 1: Nguồn nhân lực chất lượng cao và vai trò của giáo dục - đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay;

  - Chương 2: Giáo dục - đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và những vấn đề đặt ra;

  - Chương 3: Phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của giáo dục - đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay.

  Anh Quyên


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ