Loading...

Quá trình xây dựng Đảng về tổ chức ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975

Quá trình xây dựng Đảng về tổ chức ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • qua trinh xd Dang ve to chucTác giả: TS. Nguyễn Thế Tấn (Chủ biên)

  Số trang: 258 trang

  Giá tiền: 60.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 7-2016

  Trải qua hơn 86 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và khẳng định tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, trong đó có xây dựng Đảng về tổ chức. Hoạt động của Đảng trong 10 năm lãnh đạo cách mạng miền Bắc (1965-1975) thể hiện bản lĩnh cách mạng kiên cường, trí tuệ sáng tạo và sự trưởng thành vượt bậc về tư duy chính trị, năng lực xác định đường lối cách mạng, phương pháp chỉ đạo thực tiễn sát hợp với điều kiện cụ thể để xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức.

  Nội dung cuốn sách Quá trình xây dựng Đảng về tổ chức ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975 tập trung trình bày một cách hệ thống chủ trương, đường lối của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác xây dựng Đảng về tổ chức ở miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1975. Đồng thời cuốn sách tái hiện, luận giải quá trình thực tiễn lịch sử Trung ương Đảng và các cấp ủy lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng về tổ chức. Trên cơ sở đó, đúc rút một số kinh nghiệm chủ yếu về xây dựng Đảng vận dụng trong điều kiện thực tiễn ở Việt Nam hiện nay.

  Đây sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị, bổ sung những kiến thức khoa học cho chuyên ngành xây dựng Đảng và các độc giả quan tâm tới công tác xây dựng Đảng về tổ chức.

  L.H


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Lương Thanh Cường (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 233.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ