Loading...

Thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong hệ thống chính trị hiện nay

Thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong hệ thống chính trị hiện nay
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tham quyen trach nhiem cua ng dung dauTác giả: PGS.TS. Vũ Văn Phúc (Chủ biên)

  Số trang: 284 trang

  Giá tiền: 68.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 7-2016

  Nội dung cuốn sách bàn luận và kiến giải nhiều vấn đề về thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, gợi mở nhiều vấn đề không chỉ về mặt phương pháp luận, nhận thức luận mà cả những khuyến nghị một cách cụ thể với từng lĩnh vực nhằm nâng cao khả năng thực thi hiệu quả thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị…

  Sách gồm ba chương:

  - Chương 1: Về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền;

  - Chương 2: Người đứng đầu với tập thể cấp ủy, chính quyền trong hệ thống chính trị;

  - Chương 3: Tiếp tục đổi mới, nâng cao vị thế, thẩm quyền người đứng đầu với cấp ủy, chính quyền.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Lương Thanh Cường (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 233.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ