Loading...

Lưu trữ tài liệu của các cơ quan, tổ chức

Lưu trữ tài liệu của các cơ quan, tổ chức
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • luu tru tai lieuTác giả: PGS. TS. Nguyễn Minh Phương, PGS.TS. Triệu Văn Cường

  Số trang: 376 trang

  Giá tiền: 79.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 8-2016

  Cuốn sách gồm 9 chương và 15 phụ lục, trình bày về kiến thức pháp lý và chuyên môn, nghiệp vụ về lưu trữ các loại tài liệu sản sinh phổ biến ở các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các doanh nghiệp: từ hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; xác định giá trị tài liệu ở lưu trữ cơ quan; tổ chức tài liệu ở kho lưu trữ cơ quan; chỉnh lý tài liệu ở lưu trữ cơ quan; thống kê và tra tìm tài liệu lưu trữ ở lưu trữ cơ quan đến bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ cơ quan cho tới quản lý công tác lưu trữ ở các cơ quan và vấn đề hợp tác quốc tế công tác văn thư - lưu trữ ở Việt Nam.

  Cuốn sách không chỉ là tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thiết thực, bổ ích cho những công chức, viên chức lưu trữ làm việc ở các lưu trữ cơ quan mà còn là tài liệu tham khảo bổ ích đối với sinh viên, học viên của chuyên ngành lưu trữ học.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ