Loading...

Các nghị quyết của Trung ương Đảng 2011-2015

Các nghị quyết của Trung ương Đảng 2011-2015
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • cac nghi quyet TW Dang-nhoTác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

  Số trang: 920 trang

  Xuất bản: Tháng 8-2016

  Cuốn sách trình bày một cách hệ thống các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI, được ban hành từ năm 2011 đến năm 2015 trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

  Nội dung cuốn sách được chia làm ba phần:

  Phần thứ nhất: Các nghị quyết, kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 2011-2015.

  Phần thứ hai: Các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban Bí thư 2011-2015.

  Phần thứ ba: Các kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư 2011-2015.

  Cuốn sách đáp ứng nhu cầu học tập, tìm hiểu, nghiên cứu của các cấp, các ngành, các địa phương, của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm góp phần đưa nội dung Nghị quyết XII của Đảng vào cuộc sống.

  Bạn đọc quan tâm đến cuốn sách tìm đọc tại thư viện quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ