Loading...

Cẩm nang dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Cẩm nang dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • 1.Cam nang danh cho DB HDNDTác giả: Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước

  Số trang: 252 trang

  Giá tiền: 47.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 7-2016

  Trong những năm qua, chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã được củng cố và nâng cao. Tuy nhiên, đội ngũ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vẫn còn những mặt yếu kém, bất cập như: một số đại biểu chưa nắm vững chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, không nắm vững các quy định của pháp luật hoặc kỹ năng tưhcj hiện các nhiệm vụ chưa cao.

  Cuốn sách Cẩm nang dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cung cấp cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có những kiến thức cơ bản về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; hướng dẫn các kỹ năng trong quá trình thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của mình.

  Nội dung sách chia làm ba phần:

  - Phần thứ nhất: Giới thiệu chung về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

  - Phần thứ hai: Quyền và trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

  - Phần thứ ba: Một số kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao
  Giá tiền: 124.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: 30.000 đ