Loading...

Hội nhập quốc tế và phát triển bền vững - Kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Dân chủ xã hội Đức

Hội nhập quốc tế và phát triển bền vững - Kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Dân chủ xã hội Đức
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hoi nhao quoc te 279Tác giả: Hội đồng lý luận Trung ương

  Số trang: 328 trang

  Xuất bản: Tháng 8-2016

  Cuốn sách tập hợp các bài tham luận của các đại biểu tham dự hai cuộc hội thảo với chủ đề "Hội nhập quốc tế và phát triển bền vững" giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp và "Hội nhập quốc tế và khu vực - Những quan điểm chính trị và kinh  tế" giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ xã hội Đức. Nội dung các bài viết tập trung đánh giá kết quả, phân tích những cơ hội và thách thức, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm lý luận và thực tiễn trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam, Pháp và Đức. Mỗi bài viết với những kinh nghiệm, ý kiến, trao đổi thẳng thắn, phản ánh thực tiễn đa dạng của quá trình hội nhập quốc tế cũng như những thách thức trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, Pháp và Đức.

  Cuốn sách góp phần bổ sung và làm phong phú thêm hệ thống quan điểm lý luận phục vụ công tác hoạch định đường lối phát triển nói chung và đường lối đối ngoại nói riêng của giữa Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Dân chủ xã hội Đức trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế với mục tiêu phát triển bền vững.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Lương Thanh Cường (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 233.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ