Loading...

Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Co che phap ly 1810Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan (Chủ biên)

  Số trang: 226 trang

  Giá tiền: 63.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 8-2016

  Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước nói chung, cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước nói riêng là vấn đề vô cùng quan trọng liên quan đến sự tồn vong của một quốc gia, một chế độ, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

  Ở Việt Nam việc tổ chức, hoạt động và kiểm soát quyền lực nhà nước không ngừng được hoàn thiện trong Hiến pháp và pháp luật. Nhờ vậy, quyền làm chủ của Nhân dân ngày càng được phát huy và coi trọng. Nội dung cuốn sách Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay của tập thể tác giả do PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan chủ biên cung cấp những thông tin về cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước thông qua các văn kiện của Đảng và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

  Cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương 1: Những vấn đề lý luận về cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam;

  Chương 2: Thực trạng cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam;

  Chương 3: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ