Loading...

Hỏi - đáp về phòng, chống tham nhũng (Xuất bản lần thứ ba, có sửa chữa bổ sung)

Hỏi - đáp về phòng, chống tham nhũng (Xuất bản lần thứ ba, có sửa chữa bổ sung)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • ve phong chong tham nhung1711Tác giả: Phạm Ngọc Hiển - Phạm Anh Tuấn (Đồng Chủ biên)

  Số trang: 324 trang

  Giá tiền: 80.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 11-2016

  Tham nhũng là một căn bệnh hết sức nguy hiểm đối với không ít quốc gia, dân tộc và đang trở thành một vấn nạn có tính toàn cầu. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là công việc khó khăn, phức tạp, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Cuốn sách Hỏi - đáp về phòng, chống tham nhũng do các tác giả Phạm Ngọc Hiển, Phạm Anh Tuấn (Đồng Chủ biên) trình bày dưới dạng 93 câu hỏi và trả lời làm rõ các vấn đề liên quan đến nhận thức chung về tham nhũng, tội tham nhũng; quốc tế trong cuộc chiến chống tham nhũng; Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng; phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu, chiến lược quốc gia và giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đại tá, PGS.TS. Trần Đăng Bộ - Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Văn Quang (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 70.000 đ
  Tác giả: TS. Đào Thị Thanh Thủy
  Giá tiền: 79.000 đ