Loading...

Vấn đề minh bạch hóa hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Vấn đề minh bạch hóa hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Van de minh bach512Tác giả: TS. Nguyễn Thị Phượng (Chủ biên)

  Số trang: 320 trang

  Giá tiền: 69.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 11-2016

  Minh bạch hóa hoạt động quản lý nhà nước nói chung, quản lý hành chính nhà nước nói riêng là hoạt động nhằm bảo đảm tính dân chủ của xã hội, thể hiện quyền của người dân trong việc tham gia quản lý hành chính nhà nước.

  Cuốn sách Vấn đề minh bạch hóa hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay do TS. Nguyễn Thị Phượng chủ biên gồm 3 chương, trình bày khái niệm và vai trò của minh bạch đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước; thực tiễn việc nâng cao tính minh bạch đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước; hướng tới nền hành chính minh bạch, hiệu quả ở Việt Nam hiện nay.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý trong việc hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật và thực hiện minh bạch hóa trong hoạt động quản lý hành chính, cũng như giúp ích cho các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên trong việc tìm hiểu những vấn đề lý luận, thực tiễn về minh bạch hóa hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao
  Giá tiền: 124.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: 30.000 đ