Loading...

Thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân trong giai đoạn hiện nay

Thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân trong giai đoạn hiện nay
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • thuc hien nguyen tac 2312Tác giả: TS. Trần Thị Hương

  Số trang: 224 trang

  Giá tiền: 46.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 11-2016

  Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay luôn quan tâm xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân. Trước yêu cầu mới của tình hình cách mạng và kinh nghiệm thực tiễn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã chính thức đưa vấn đề này lên thành một nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng. Đến nay, việc thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân trong thực tiễn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Cuốn sách Thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân trong giai đoạn hiện nay của TS. Trần Thị Hương do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản sẽ góp phần giúp bạn đọc tìm hiểu rõ hơn vấn đề này. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương I: Những vấn đề cơ bản về thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

  Chương II: Thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân trong giai đoạn hiện nay – thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra.

  Chương III: Phương hướng và giải pháp thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ