Loading...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Việt Nam hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: TS. Hà Trọng Thà
Số trang: 324 trang
Giá tiền: 41.000 đ
Xuất bản: Tháng 10-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng Cộng sản Việt Nam và của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng vì dân, vì nước. Một trong những di sản vô cùng quý giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho nhân dân Việt Nam là tư tưởng về vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

  Với kết cấu gồm 3 chương, cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Việt Nam hiện nay do tác giả Hà Trọng Thà nghiên cứu biên soạn, trình bày một cách có hệ thống và hoàn chỉnh nguồn gốc hình thành và nội dung tư tưởng  Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, đó là: quần chúng nhân dân là chủ đất nước, là cơ sở của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, là lực lượng cơ bản của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó làm rõ thực trạng vận dụng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Việt Nam hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 66.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 95.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương - Tạp chí Cộng sản
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: X.Y.Z.
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Việt Hùng - Vũ Thị Thanh Tình - Nguyễn Thị Thu Hà (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: ThS. Phùng Thanh - ThS. Bùi Văn Mạnh (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 42.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang – ThS. Trần Thị Hợi (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ