Loading...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Việt Nam hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: TS. Hà Trọng Thà
Số trang: 324 trang
Giá tiền: 41.000 đ
Xuất bản: Tháng 10-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng Cộng sản Việt Nam và của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng vì dân, vì nước. Một trong những di sản vô cùng quý giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho nhân dân Việt Nam là tư tưởng về vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

  Với kết cấu gồm 3 chương, cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Việt Nam hiện nay do tác giả Hà Trọng Thà nghiên cứu biên soạn, trình bày một cách có hệ thống và hoàn chỉnh nguồn gốc hình thành và nội dung tư tưởng  Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, đó là: quần chúng nhân dân là chủ đất nước, là cơ sở của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, là lực lượng cơ bản của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó làm rõ thực trạng vận dụng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Việt Nam hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Phùng Thanh - ThS. Bùi Văn Mạnh (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 42.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang – ThS. Trần Thị Hợi (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Đào Đình Tuấn
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Thượng tướng Mai Quang Phấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 20.000 đ