Loading...

Hỏi và đáp về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hỏi và đáp về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • hoi va dap ve duong loi 0601Tác giả: TS. Nguyễn Thị Hường (Chủ biên)

  Số trang: 396 trang

  Giá tiền: 61.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 12-2016

  Mỗi lĩnh vực trong đời sống xã hội vừa tồn tại độc lập với nhau, vừa tác động qua lại, thống nhất với nhau và những chính sách đi liền với nó luôn có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến mọi người dân. Các lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng đa dạng với nhiều vấn đề phát sinh, đòi hỏi chủ trương, đường lối cũng như chính sách xã hội phải ngày càng được hoàn thiện, góp phần nâng cao đời sống người dân cả trên phương diện vật chất và tinh thần.

  Cuốn sách Hỏi và đáp về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội do TS. Nguyễn Thị Hường chủ biên được biên soạn dưới hình thức các câu hỏi và trả lời ngắn gọn, súc tích. Nôi dung cuốn sách được chia làm 13 chuyên đề, hệ thống lại các chính sách kinh tế - xã hội hiện hành, các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; về chính sách xã hội, vấn đề dân tộc, vấn đề tôn giáo; thực hiện quyền con người, phòng, chống tham nhũng, lãng phí,… để từ đó làm sáng rõ những nội dung của các chính sách.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ