Loading...

Xây dựng nhà nước pháp quyền trong điều kiện đặc thù ở Việt Nam

Xây dựng nhà nước pháp quyền trong điều kiện đặc thù ở Việt Nam
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • xay dung nha nuoc 0602Tác giả: TS. Hoàng Thị Hạnh

  Số trang: 252 trang

  Giá tiền: 91.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 12-2016

  Cuốn sách tiếp cận vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo hướng mới: phân tích việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện đặc thù trong nước và thời đại, đề xuất những giải pháp chủ yếu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam phù hợp với những điều kiện của Việt Nam.

  Nội dung cuốn sách gồm 04 chương:

  Chương I: Những tiền đề lý luận xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam;

  Chương II: Nhà nước pháp quyền và nhà nước quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Chương III: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện đặc thù;

  Chương IV: Những giải pháp chủ yếu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao
  Giá tiền: 124.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: 30.000 đ