Loading...

Xây dựng quân đội về chính trị - Lý luận và thực tiễn

Xây dựng quân đội về chính trị - Lý luận và thực tiễn
Tác giả: Viện khoa học và xã hội nhân văn quân sự
Số trang: 480 trang
Giá tiền: 100.000 đ
Xuất bản: Tháng 1 - 2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách bao gồm một số bài viết của các nhà khoa học của Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự xung quanh những vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng quân đội về chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

  Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

  Phần I: Sự lãnh đạo của Đảng - Nhân tố quyết định xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị;

  Phần II: Công tác đảng, công tác chính trị - "Linh hồn, mạch sống" của quân đội;

  Phần III: Đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn "Phi chính trị hóa" quân đội.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: GS.TS. Vũ Dương Huân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Cương; Người dịch: Văn Tân – Nguyễn Dương; Người hiệu đính: Quách Quang Hồng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: An Văn Quân – Trần Ngọc Hưng (Đồng chủ biên) – Hoàng Vũ Nam – Lê Trung Dương
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm - ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ