Loading...

Hỏi - đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hỏi - đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
Số trang: 96 trang
Giá tiền: 16.000 đ
Xuất bản: Tháng 1-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách Hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Dùng cho đảng viên ở cơ sở, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong Nhân dân) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm 43 câu hỏi và trả lời ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, được chia làm ba phần chính, trình bày những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thiết thực góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

  - Phần I gồm 22 câu hỏi và trả lời về tư tưởng Hồ Chí Minh;

  - Phần II gồm 7 câu hỏi và trả lời về đạo đức Hồ Chí Minh;

  - Phần III gồm 14 câu hỏi và trả lời về phong cách Hồ Chí Minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Phùng Thanh - ThS. Bùi Văn Mạnh (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 42.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang – ThS. Trần Thị Hợi (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Đào Đình Tuấn
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Thượng tướng Mai Quang Phấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 20.000 đ