Loading...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: TS. Nguyễn Thế Phúc
Số trang: 260 trang
Giá tiền: 53.000 đ
Xuất bản: Tháng 3-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách trình bày quan niệm về văn hóa dân chủ, đặc điểm của văn hóa dân chủ, sự hình thành và phát triển văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị ở Việt Nam. Đồng thời, tác giả còn đi sâu nghiên cứu về văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị, nhấn mạnh quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa dân chủ và xây dựng văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị của cán bộ, đảng viên. Cuốn sách cũng bước đầu nêu vấn đề thực hành văn hóa dân chủ trong Đảng, trong Nhà nước pháp quyền, trong cải cách hành chính và đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta.

  Kết cấu cuốn sách gồm ba chương:

  Chương I: Quan niệm về văn hóa dân chủ;

  Chương II: Văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh;

  Chương III: Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng thực hành văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Phùng Thanh - ThS. Bùi Văn Mạnh (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 42.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang – ThS. Trần Thị Hợi (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Đào Đình Tuấn
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Thượng tướng Mai Quang Phấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 20.000 đ