Loading...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: TS. Nguyễn Thế Phúc
Số trang: 260 trang
Giá tiền: 53.000 đ
Xuất bản: Tháng 3-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách trình bày quan niệm về văn hóa dân chủ, đặc điểm của văn hóa dân chủ, sự hình thành và phát triển văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị ở Việt Nam. Đồng thời, tác giả còn đi sâu nghiên cứu về văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị, nhấn mạnh quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa dân chủ và xây dựng văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị của cán bộ, đảng viên. Cuốn sách cũng bước đầu nêu vấn đề thực hành văn hóa dân chủ trong Đảng, trong Nhà nước pháp quyền, trong cải cách hành chính và đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta.

  Kết cấu cuốn sách gồm ba chương:

  Chương I: Quan niệm về văn hóa dân chủ;

  Chương II: Văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh;

  Chương III: Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng thực hành văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 66.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 95.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương - Tạp chí Cộng sản
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: X.Y.Z.
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Việt Hùng - Vũ Thị Thanh Tình - Nguyễn Thị Thu Hà (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: ThS. Phùng Thanh - ThS. Bùi Văn Mạnh (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 42.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang – ThS. Trần Thị Hợi (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ