Loading...

Những nội dung cơ bản của môn học Lý luận về nhà nước và pháp luật

Những nội dung cơ bản của môn học Lý luận về nhà nước và pháp luật
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • nhung noi dung co ban125Tác giả: PGS.TS. Phan Trung Hiền

  Số trang: 178 trang

  Xuất bản: Tháng 5-2017

  Giá bán: 50.000 đồng

  Cuốn sách cung cấp đến bạn đọc, đặc biệt là các bạn sinh viên một tài liệu tham khảo hữu ích về môn học nền tảng trong chương trình đào tạo cử nhân Luật, chứa đựng nhiều nội dung lý thuyết và mang tính trừu tượng cao.

  Nội dung cuốn sách tập trung trình bảy các vấn đề sau sau:

  - Những nội dung cơ bản về nhà nước và pháp luật;

  - Nhà nước chủ nô, phong kiến, tư sản và xã hội chủ nghĩa;

  - Pháp luật chủ nô, phong kiến, tư sản và những nội dung cơ bản của pháp luật xã hội chủ nghĩa;

  - Pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Cuốn sách được biên soạn dưới hình thức biểu bảng, sơ đồ ngắn gọn và dễ tiếp cận, giúp bạn đọc tiếp cận những nội dung chính của môn học Lý luận nhà nước và pháp luật trong thời gian ngắn nhất.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ