Loading...

Quản trị tốt - Lý luận và thực tiễn

Quản trị tốt - Lý luận và thực tiễn
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • quan tri tot 226Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao - PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh - PGS.TS. Đặng Minh Tuấn - TS. Nguyễn Minh Tuấn (Đồng chủ biên)

  Số trang: 340 trang

  Giá tiền: 100.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 5-2017

  Quản trị tốt là vấn đề được đề cập và áp dụng từ lâu trên thế giới nhưng vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Cuốn sách Quản trị tốt - Lý luận và thực tiễn gồm 18 bài tham luận đã được chọn lọc trong Hội thảo về quản trị tốt do Bộ môn Luật hiến pháp và Luật hành chính và Bộ môn Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật thuộc Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức vào tháng 10 năm 2016. Nội dung các bài tham luận trong cuốn sách trình bày về các vấn đề lý luận, thực tiễn về quản trị tốt ở trên thế giới và ở Việt Nam, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất những phương hướng, giải pháp thúc đẩy các nguyên tắc của quản trị tốt phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của nước ta trong thời gian tới.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích về vấn đề quản trị tốt, đồng thời bổ sung nguồn học liệu cho công tác giảng dạy, nghiên cứu về luật công.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ biên)
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ