Loading...

Quản trị tốt - Lý luận và thực tiễn

Quản trị tốt - Lý luận và thực tiễn
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • quan tri tot 226Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao - PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh - PGS.TS. Đặng Minh Tuấn - TS. Nguyễn Minh Tuấn (Đồng chủ biên)

  Số trang: 340 trang

  Giá tiền: 100.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 5-2017

  Quản trị tốt là vấn đề được đề cập và áp dụng từ lâu trên thế giới nhưng vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Cuốn sách Quản trị tốt - Lý luận và thực tiễn gồm 18 bài tham luận đã được chọn lọc trong Hội thảo về quản trị tốt do Bộ môn Luật hiến pháp và Luật hành chính và Bộ môn Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật thuộc Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức vào tháng 10 năm 2016. Nội dung các bài tham luận trong cuốn sách trình bày về các vấn đề lý luận, thực tiễn về quản trị tốt ở trên thế giới và ở Việt Nam, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất những phương hướng, giải pháp thúc đẩy các nguyên tắc của quản trị tốt phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của nước ta trong thời gian tới.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích về vấn đề quản trị tốt, đồng thời bổ sung nguồn học liệu cho công tác giảng dạy, nghiên cứu về luật công.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ