Loading...

Hình thức khu kinh tế liên kết với chính phủ nước ngoài: Mô hình phát triển hiệu quả trong bối cảnh mới

Hình thức khu kinh tế liên kết với chính phủ nước ngoài: Mô hình phát triển hiệu quả trong bối cảnh mới
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • hinh thuc khu kinh te 226Tác giả: TS. Đặng Thị Phương Hoa

  Số trang: 330 trang

  Giá tiền: 116.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 5-2017

  Trong những năm qua, việc phát triển khu kinh tế liên kết với chính phủ nước ngoài ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả trong việc thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, góp phần chuyển giao công nghệ và giải quyết vấn đề việc làm.... Tuy nhiên, cũng có nhiều vấn đề đang đặt ra đòi hỏi cần có sự đột phá cả về nhận thức và chính sách phát triển các khu kinh tế liên kết với chính phủ nước ngoài trong thời gian tới. Cuốn sách Hình thức khu kinh tế liên kết với chính phủ nước ngoài: Mô hình phát triển hiệu quả trong bối cảnh mới của TS. Đặng Thị Phương Hoa gồm 3 chương, trình bày khái quát các loại hình khu kinh tế trên thế giới và thực tiễn khu kinh tế liên kết với chính phủ nước ngoài; khảo sát, nhận diện và đánh giá các hình thức khu kinh tế liên kết giữa Chính phủ Việt Nam với chính phủ nước ngoài; trên cở sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp xây dựng các hình thức khu kinh tế liên kết với chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ