Loading...

Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các trường chính trị hiện nay

Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các trường chính trị hiện nay
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • van dung nghi quyet 107Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung - ThS. Nguyễn Thị Minh Hạnh - ThS. Nguyễn Chí Tấn (Đồng chủ biên)

  Số trang: 296 trang

  Giá tiền: 92.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 6-2017

  Cuốn sách tập hợp 31 bài viết được chọn lọc từ các bài tham luận tại Hội thảo khoa học Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các Trường Chính trị hiện nay, do Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh tổ chức. Trên cơ sở nghiên cứu những điểm mới và nội dung cơ bản Văn kiện Đại hội XII của Đảng, các tác giả đã chỉ rõ những nội dung cần vận dụng đưa vào các bài giảng, các môn học trong chương trình giảng dạy của các Trường Chính trị tỉnh, thành phố hiện nay nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ