Loading...

Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các trường chính trị hiện nay

Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các trường chính trị hiện nay
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • van dung nghi quyet 107Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung - ThS. Nguyễn Thị Minh Hạnh - ThS. Nguyễn Chí Tấn (Đồng chủ biên)

  Số trang: 296 trang

  Giá tiền: 92.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 6-2017

  Cuốn sách tập hợp 31 bài viết được chọn lọc từ các bài tham luận tại Hội thảo khoa học Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các Trường Chính trị hiện nay, do Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh tổ chức. Trên cơ sở nghiên cứu những điểm mới và nội dung cơ bản Văn kiện Đại hội XII của Đảng, các tác giả đã chỉ rõ những nội dung cần vận dụng đưa vào các bài giảng, các môn học trong chương trình giảng dạy của các Trường Chính trị tỉnh, thành phố hiện nay nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ