Loading...

Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế - Hỏi và đáp

Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế - Hỏi và đáp
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • duong loi dcs1172017Tác giả: TS. Nguyễn Tấn Vinh

  Số trang: 164 trang

  Giá tiền: 40.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 6-2017

  Cuốn sách được biên soạn bám sát nội dung của cuốn “Tập bài giảng Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế và các chuyên đề bổ trợ” dưới dạng rút gọn thành những câu hỏi và trả lời. Đồng thời, cuốn sách cập nhật các quan điểm, chủ trương mới nhất của Đảng được đề ra trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.

  Nội dung cuốn sách gồm 7 chuyên đề với 63 câu hỏi và trả lời.

  Chuyên đề 1: Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế;

  Chuyên đề 2: Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát huy các nguồn lực nhằm phát triển nhanh và bền vững;

  Chuyên đề 3: Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về tái cơ cấu nền kinh tế;

  Chuyên đề 4: Tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội;

  Chuyên đề 5: Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế;

  Chuyên đề 6: Biến đổi khí hậu toàn cầu và ứng phó của các địa phương vùng Nam Bộ;

  Chuyên đề 7: Liên kết vùng ở khu vực Nam Bộ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ