Loading...

Báo chí Hồ Chí Minh – chuyên luận và tuyển chọn

Báo chí Hồ Chí Minh – chuyên luận và tuyển chọn
Tác giả: GS. Hà Minh Đức
Số trang: 320 trang
Giá tiền: 69.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Là nhà cách mạng kiệt xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời còn là một nhà văn, nhà thơ, nhà báo rất nổi tiếng. Thấy rõ tầm quan trọng của báo chí, trong suốt cuộc đời mình, Người đã dành nhiều tâm huyết, nhiều thời gian cho hoạt động báo chí. Hơn một nửa thế kỷ trực tiếp tham gia và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn lấy báo chí làm vũ khí sắc bén để tiến công kẻ thù, một phương tiện hoạt động có hiệu quả, nhanh nhạy trong quá trình vận động cách mạng.

  Báo chí của Người đã đề cập nhiều vấn đề rộng lớn của dân tộc và thời đại trên các mặt đấu tranh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…; và tất cả đều nhằm mục đích giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người.

  Cuốn sách “Báo chí Hồ Chí Minh – Chuyên luận và tuyển chọn” do Giáo sư Hà Minh Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam, biên soạn với mục đích nghiên cứu, giới thiệu những tinh hoa trong tác phẩm báo chí Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần thiết thực vào việc làm sáng tỏ tư tưởng Hồ Chí Minh. Cuốn sách gồm 2 phần:

  Phần một: Chuyên luận; tác giả đã rất công phu, tập trung phân tích sâu sắc những nội dung cơ bản và phong cách, ngôn từ điêu luyện, phong phú… trong báo chí Hồ Chí Minh.

  Phần hai: Tuyển chọn những bức điện, thư, lời kêu gọi, bài nói chuyện, bài phát biểu, bài trả lời phỏng vấn và bài báo... của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Tỉnh ủy Nghệ An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Alain Ruscio, Người dịch: Nguyễn Đức Truyến, Người hiệu đính: Lê Trung Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Song Phil - Kyung; Người dịch: Bùi Đình Thắng; Người hiệu đính: Đoàn Thị Minh Phương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Uyển
  Giá tiền: 181.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang - ThS. Trần Thị Hợi (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Quản lý giáo dục
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 31.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ