Loading...

Trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước

Trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • trach nhiem cua cong chuc 197Tác giả: TS. Trần Nghị

  Số trang: 234 trang

  Giá tiền: 51.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 6-2017

  Cuốn sách phân tích những nội dung cơ bản, các yếu tố ảnh hưởng, tác động đến trách nhiệm công chức trong thực thi công vụ; nêu rõ thực trạng thực thi công vụ của công chức Việt Nam ở các cơ quan hành chính nhà nước Trung ương và địa phương; thông qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

  Cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương I: Những nội dung cơ bản về trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ;

  Chương II: Thực trạng trách nhiệm trong thực thi công vụ của công chức ở Việt Nam;

  Chương III: Giải pháp nâng cao trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ