Loading...

Phát huy nhân tố con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay

Phát huy nhân tố con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • phát huy nhan to con ng 1282017Tác giả: TS. Hoàng Thái Triển

  Số trang: 200 trang

  Giá tiền: 43.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 7-2017

  Nội dung cuốn sách phân tích những vấn đề lý luận và vai trò của nhân tố con người đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực trạng nhân tố con người ở nước ta trong thời gian qua, và đề ra một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy nhân tố con người ở Việt Nam hiện nay, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  Cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương I: Nhân tố con người với vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

  Chương II: Nhân tố con người trong sản xuất thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

  Chương III: Thực trạng và một số giải pháp cơ bản phát huy nhân tố con người giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Lạng Sơn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Thị Thùy Linh - Trịnh Thị Kim Thoa
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Phước, Đảng bộ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Thành, Đảng bộ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Hương
  Giá tiền: 113.000 đ
  Tác giả: Ban Bình luận, Nhân dân nhật Báo, Trung Quốc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cát Quế
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị
  Giá tiền: Liên hệ