Loading...

Phát huy nhân tố con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay

Phát huy nhân tố con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • phát huy nhan to con ng 1282017Tác giả: TS. Hoàng Thái Triển

  Số trang: 200 trang

  Giá tiền: 43.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 7-2017

  Nội dung cuốn sách phân tích những vấn đề lý luận và vai trò của nhân tố con người đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực trạng nhân tố con người ở nước ta trong thời gian qua, và đề ra một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy nhân tố con người ở Việt Nam hiện nay, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  Cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương I: Nhân tố con người với vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

  Chương II: Nhân tố con người trong sản xuất thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

  Chương III: Thực trạng và một số giải pháp cơ bản phát huy nhân tố con người giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ