Loading...

Phát huy nhân tố con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay

Phát huy nhân tố con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • phát huy nhan to con ng 1282017Tác giả: TS. Hoàng Thái Triển

  Số trang: 200 trang

  Giá tiền: 43.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 7-2017

  Nội dung cuốn sách phân tích những vấn đề lý luận và vai trò của nhân tố con người đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực trạng nhân tố con người ở nước ta trong thời gian qua, và đề ra một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy nhân tố con người ở Việt Nam hiện nay, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  Cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương I: Nhân tố con người với vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

  Chương II: Nhân tố con người trong sản xuất thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

  Chương III: Thực trạng và một số giải pháp cơ bản phát huy nhân tố con người giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ biên)
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ