Loading...

Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế lịch sử và vấn đề

Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế lịch sử và vấn đề
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • cach mang Vn 1582017Tác giả: GS. NGND. Dương Vũ Ninh

  Số trang: 342 trang

  Giá tiền: 100.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 7-2017

  Cuốn sách đi sâu nghiên cứu một số vấn đề quan hệ đối ngoại của Việt Nam, về mối quan hệ giữa Việt Nam với thế giới, giữa cách mạng Việt Nam với các lực lượng bên ngoài, bao gồm cả đồng minh với đối thủ; phân tích một số vấn đề nổi bật trên cơ sở khai thác các nguồn tư liệu từ nhiều phía. Nội dung cuốn sách được chia làm bốn phần:

  Phần thứ nhất: Về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, bảo vệ nền độc lập (1945-1954)

  Phần thứ hai: Về cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975)

  Phần thứ ba: Về công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ biên giới và hội nhập quốc tế (từ năm 1975 đến nay)

  Phần thứ tư: Bảy mươi năm đấu tranh vì độc lập, tự do và hội nhập phát triển.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ