Loading...

Quản lý dự án đầu tư công

Quản lý dự án đầu tư công
Tác giả: TS. Lê Như Thanh - TS. Lê Văn Hòa (Đồng Chủ biên)
Số trang: 220 trang
Giá tiền: 46.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách đề cập đến các vấn đề về đầu tư công và quản lý đầu tư công; dự án đầu tư công và quản lý dự án đầu tư công, các bên liên quan và tổ chức văn phòng quản lý dự án; phương pháp lập, phân tích trình hiệu quả và thẩm dịnh dự án đầu tư công; các hình thức quy trình, kỹ thuật và kiểm soát thực hiện dự án đầu tư công; cách thức giám sát, đánh giá dự án đầu tư công và xử lý kết quả giám sát, đánh giá. Qua đó vận dụng các kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật vào việc lập, thẩm định và quyết định dự án đầu tư công, tổ chức thực hiện và kiểm soát quá trình thực hiện dự án đầu tư công nhằm tạo ra các đầu ra của dự án, và thông qua đó đạt các mục tiêu đầu tư công.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ