Loading...

Quản lý dự án đầu tư công

Quản lý dự án đầu tư công
Tác giả: TS. Lê Như Thanh - TS. Lê Văn Hòa (Đồng Chủ biên)
Số trang: 220 trang
Giá tiền: 46.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách đề cập đến các vấn đề về đầu tư công và quản lý đầu tư công; dự án đầu tư công và quản lý dự án đầu tư công, các bên liên quan và tổ chức văn phòng quản lý dự án; phương pháp lập, phân tích trình hiệu quả và thẩm dịnh dự án đầu tư công; các hình thức quy trình, kỹ thuật và kiểm soát thực hiện dự án đầu tư công; cách thức giám sát, đánh giá dự án đầu tư công và xử lý kết quả giám sát, đánh giá. Qua đó vận dụng các kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật vào việc lập, thẩm định và quyết định dự án đầu tư công, tổ chức thực hiện và kiểm soát quá trình thực hiện dự án đầu tư công nhằm tạo ra các đầu ra của dự án, và thông qua đó đạt các mục tiêu đầu tư công.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ biên)
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ